08:30 - 09:30

Registracija sudionika

09:30 - 09:45

Službeno otvaranje konferencije

09:45 - 10:45

Transhuman agenda – sljedećih 50 godina

Korado Korlević
10:45 - 11:00

Pauza za kavu

11:00 - 11:45

IoT u stvarnom životu

Zdenko Marinčić
11:45 - 12:30

Neka vaš novac radi za vas

Vedran Vukman
12:30 - 13:15

Razvoj servisa - od ideje do produkcije

Tin Stavinoha
13:15 - 14:15

Pauza za ručak

14:15 - 15:00

Automatizacija sigurnosne procjene u Cloudu

Aleksandar Hudić
15:00 - 15:15

Pauza za kavu

15:15 - 16:00

GuideB bicikl - od ideje do proizvoda

Mario Ljubičić
16:00 - 16:45

Dan u životu IBM-ovog mrežaša

Zoran Atanasoski
16:45 - 17:30

Microfrontend with Angular and Webpack Module Federation

Kristina Dženopoljac
17:30 - 17:45

Zatvaranje konferencije

18:00 - ∞

After party

LOKACIJA B:IT.CON 2022
Ivana Mažuranića 6, prostorije Doma kulture Bjelovar

Organizator

Veleučilište u Bjelovaru

Suorganizatori

Grad Bjelovar

Tech43

Tehnološki park Bjelovar

Glavni pokrovitelj

Grad Bjelovar

Zlatni sponzor

Sponzori